بینالی ییلدریم : آتاترک قهرمان بزرگی بود که هرگز به تسلیم شدن نیندیشید

پیام رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه به مناسبت دهم نوامبر

بینالی ییلدریم : آتاترک قهرمان بزرگی بود که هرگز به تسلیم شدن نیندیشید

بینالی ییلدریم رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه به مناسبت 80 امین سالگرد در گذشت غازی مصطفی کمال آتاترک پیامی انتشار داد.

بینالی ییلدریم در پیام خود اعلام داشت : آتاترک با برعهده گیری رهبری مبارزه ملی به تمامی ملل جهان درس استقلال داد.

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در پیام خود گفت : آتاترک قهرمان بزرگی بود که هرگز تسلیم شدن به اشغالگران را نیندیشید.

بینالی ییلدریم اعلام کرد : مصطفی کمال آتاترک با ایمان به این فکر که استقلال ملت با عزم راسخ و قاطعیت ملت نجات خواهد یافت، به استقلال جمهوری ترکیه موجودیت بخشیده و به تمامی ملل مظلوم و تحت استثمار جسارت داده است.

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در پیام خود ضمن اشاره به اینکه حملات بر علیه ترکیه امروز نیز بشکل موذیانه ایی ادامه دارد تاکید کرد : جمهوری ترکیه با مفهوم جدید مدیریت بر روی پایه های دولتی که بنیان نهاده با عزم و ایمانی بزرگ بسوی اهداف وی به پیش می رود.خبرهای مرتبط