تماسهای حلوصی آکار در سومالی

حلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه که در چهارچوب دیدار رسمی در سومالی بسر می برد، از سوی محمد عبدالله فرماجو رئیس جمهور این کشور بحضور پذیرفته شد

تماسهای حلوصی آکار در سومالی

حلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه که در چهارچوب دیدار رسمی در سومالی بسر می برد، از سوی محمد عبدالله فرماجو رئیس جمهور این کشور بحضور پذیرفته شد.

حلوصی آکار و هیئت همراه ایشان در فرودگاه موگادیشو از سوی مهدی گولید خدار معاون نخست وزیر سومالی مورد استقبال قرار گرفت.

آکار سپس با محمد عبدالله فرماجو رئیس جمهور سومالی گردهم آمد.

آکار و فرماجو در مذاکرات موضوعاتی چون آموزش نظامی، امنیت کشور و تقویت ارتش سومالی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

فرماجو از ترکیه به پاس یاری به سومالی سپاسگزاری کرد.خبرهای مرتبط