41 مهاجر غیرقانونی در مرز سوریه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی ترکیه،41 مهاجر غیرقانونی سوری را در شهر مرزی با این کشور دستگیر کردند

41 مهاجر غیرقانونی در مرز سوریه دستگیر شدند


نیروهای امنیتی ترکیه در شهر «آلتین اؤزو» استان حتای،41 تبعه سوری را که قصد داشتند از راه های غیرقانونی وارد کشور شوند، دستگیر کردند. 

نیروهای مرزبانی این مهاجران غیرقانونی را حین گشت زنی شناسایی و دستگیر کرده اند. 

این افراد برای انجام امور اداری به ژاندارمری استان حتای منتقل شدند.خبرهای مرتبط