تماس های فوآت اوکتای در گینه

فوآت اوکتای در فرودگاه بین المللی مالابو مورد استقبال قرار گرفت

تماس های فوآت اوکتای در گینه

فوآت اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه در حال انجام تماس هایی در مالابو پایتخت گینه استوایی است.

اوکتای در فرودگاه بین المللی مالابو با وزیر امور خارجه گینه و سفیر کبیر ترکیه در این کشور مورد استقبال قرار گرفت.

فوآت اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه ضمن شرکت در 50 امین سالگرد اعلام استقلال گینه تماسهای دو جانبه ایی با در حاشیه این مراسم با مقامات کشورهای مختلف بعمل خواهد آورد.خبرهای مرتبط