ادامه عملیات گشت زنی مشترک نیروهای مشترک ترکیه و آمریکا در منبج

اولین عملیات گشت زنی مشترک ترکیه و آمریکا روز 18 ام ژوئن انجام گرفته بود

ادامه عملیات گشت زنی مشترک نیروهای مشترک ترکیه و آمریکا در منبج

نیروهایی مسلح ترکیه به فعالیت های گشت زنی خود در شهرستان منبج سوریه ادامه می دهد.

بموجب اطلاعیه صادره از سوی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه ، 59 امین عملیات گشت زنی مشترک نیروهای مسلح ترکیه و ایالات متحد آمریکا در حیطه عملیات سپر فرات و منبج انجام گرفت.

اولین عملیات گشت زنی مشترک نیروهای مسلح ترکیه و آمریکا 18 ام ماه ژوئن انجام گرفته بود.خبرهای مرتبط