"عربستان خواستار تشکیل کمیسیون مشترک در رابطه با موضوع خاشقچی شد"

ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد: "عربستان سعودی پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک با موضوع خاشقچی را ارائه کرد"

"عربستان خواستار تشکیل کمیسیون مشترک در رابطه با موضوع خاشقچی شد"

ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد: "عربستان سعودی پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی موضوع ناپدید شدن جمال خاشقچی را ارائه کرده است." خبرهای مرتبط