67 مهاجر غیر قانونی در وان دستگیر شدند

در شهرستان ارجیش استان وان 67 مهاجر که از راههای غیر قانونی وارد ترکیه شده بودند ، دستگیر گردیدند

67 مهاجر غیر قانونی در وان دستگیر شدند

در شهرستان ارجیش استان وان 67 مهاجر که از راههای غیر قانونی وارد ترکیه شده بودند ، دستگیر گردیدند.

فرماندهی ژاندارمری استان وان اعلام کرد : در کنترل ها و بازرسی های بعمل آمده در چهارچوب فعالیت های مبارزه با قاچاقچیگری ، یک مینی بوس که هشدارهای ایست نیروهای امنیتی به خروجی شهرستان ارجیش را رعایت نکرد، با عملیات نیروهای امنیتی از حرکت باز ایستاده شد.

در این مینی بوس 67 مهاجر که ورود غیر قانونی آنان به ترکیه تثبیت گردید، دستگیر شدند.

مهاجرین دستگیر شده پس از معاینات پزشکی و تامین مواد غذایی به اداره مهاجرت استان وان تحویل داده شدند.خبرهای مرتبط