اظهارات اردوغان در راه بازگشت از آذربایجان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در زمینه نتایج سنگینی که تداوم روند موجود در منطقه ادلب در سوریه میتواند در پی داشته باشد هشدار داد.

اظهارات اردوغان در راه بازگشت از آذربایجان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در زمینه نتایج سنگینی که تداوم روند موجود در منطقه ادلب در سوریه میتواند در پی داشته باشد هشدار داد.

اردوغان در راه بازگشت از کشور آذربایجان که جهت انجام دیدارهای رسمی به آن سفر کرده بود، در هواپیما موضوعات موجود در دستور را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس جمهوری ضمن تاکید بر اینکه مهمترین موضوعی که امروز در جریان دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه در شهر سوچی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ادلب خواهد بود، گفت: "باید در برابر گروه های تروریستی که در بین مخالفین در داخل ادلب وجود دارند، همراه با هم گام برداریم. ولی از سویی دیگر نیز نباید با بهانه تراشی گامی در راستای بمباران آنجا برداشته شود. "

اردوغان با بیان اینکه در نتیجه اقدامات ترکیه وضعیت اخیر در ادلب آرام میباشد گفت:" ترکیه بار سیاسی و انسانی این امر را بر عهده دارد. 3.5 میلیون پناهجو در ترکیه هستند. اگر موج جدیدی از مهاجرت از ادلب صورت بگیرد، این ترکیه است که به عنوان آینده و پناهگاه این انسانها مشاهده میشود. ما آمادگی هایی را انجام داده ایم. فعالیت هایی را در طرف سوریه به مورد اجرا درآورده ایم. ما همانند غرب رفتار نمیکنیم. رفتار ما حمایتی تر خواهد بود. ولی بار موجود نیز بسیار سنگین است. و تحمل این بار نیز کار راحتی نیست. صبورانه در راستای حل این مسئله و بر آمدن از عهده آن تلاش میکنیم.

اردوغان در پاسخ به سوال روزنامه نگاران مبنی بر اینکه "آیا عملیات مشترک با روسیه جهت تشکیل کریدور انسانی مورد بحث است یا خیر؟" اعلام کرد، در حال حاضر همه شاهد اقدمات تروریستی، بی رحمانه و خشونت بار رژیم در منطقه هستند. یک دولت ترور مورد بحث است. چه نوع تدبیری باید در برابر این اقدامات اتخاذ کنیم؟ آیا نیروهای ائتلاف چه اقدامی خواهند کرد؟ آیا رویکرد آتی جناب آقای پوتین نسبت به این منطقه چه خواهد بود؟ باید در برابر گروه های تروریستی که در بین مخالفین در داخل ادلب وجود دارند، همراه با هم گام برداریم. ولی از سویی دیگر نیز نباید با بهانه تراشی گامی در راستای بمباران آنجا برداشت.خبرهای مرتبط