بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه در رابطه با روند صلح سوریه

ترکیه : روند تشکیل کمیته قانون اساسی برای سوریه با مذاکرات در سطح فنی بین کشورهای ضامن حل مسئله سوریه ادامه خواهد یافت

بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه در رابطه با روند صلح سوریه

ترکیه اعلام کرد : روند تشکیل کمیته قانون اساسی برای سوریه با مذاکرات در سطح فنی بین کشورهای ضامن حل مسئله سوریه ادامه خواهد یافت.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار یک بیانیه کتبی اعلام داشت : روسای هئیت های ترکیه، روسیه و ایران کشورهای ضامن روند صلح آستانه در روزهای بین دهم و یازدهم سپتامبر با استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در ژنو دیدار و مذاکره خواهند کرد.

در این بیانیه چنین گفته شد : در این مذاکرات موضوع تشکیل کمیته قانون اساس که در چهارچوب تلاش های پیدایش راه حل سیاسی به بحران سوریه مرحله مهمی را تشکیل می دهد و قواعد اصولی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. در این حاشیه توافق اولیه در مورد لیست پیشنهادی از سوی رژیم و نیروهای مخالف رژیم اسد مورد تایید قرار گرفته و تشکیل گروههای مدنی بعنوان سومین گروه طرف در سوریه مورد مشاوره قرار گرفته است. روند موجود با مذاکرات در سطح فنی بین کشورهای ضامن روند آستانه ادامه خواهد یافت.خبرهای مرتبط