بارش برف در کوه آغری ترکیه

ارتفاعات کوه آغری بلندترین کوه ترکیه با بارش اولین برف سال سفیدپوش شد

بارش برف در کوه آغری ترکیه

کوه آغری که با ارتفاع 5 هزار و 137 متر بلندترین کوه ترکیه به شمار رفته و با نام « بام ترکیه» نیز شناخته می شود، با بارش برف سفیدپوش شده است.

برف تا ارتفاعات 4 هزار متری کوه تا قله آن را سفیدپوش کرده است.

کوه آغری با پوشش سفید برف و ابرهای روی آن تصاویر بی نظیری را آفریده است.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط