مبارزه نیروهای مسلح ترکیه با عناصر تروریستی

مبارزه موثر نیروهای مسلح ترکیه برای پایان بخشی به موجودیت سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " ادامه دارد

مبارزه نیروهای مسلح ترکیه با عناصر تروریستی

مبارزه موثر نیروهای مسلح ترکیه برای پایان بخشی به موجودیت سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " ادامه دارد.

تعداد تروریستهایی که در عملیات سه ماه اخیر ترتیب یافته در داخل و خارج از کشور از قدرت عمل ساقط شدند، 760 نفر اعلام گردید.

400 نفر از این تروریستها در شمال عراق و قندیل از قدرت عمل ساقط شدند.

15 نفر از این تروریستها از سرکردگان سازمان تروریستی هستند.

از این عده 7 نفر در لیست قرمز، دو نفر در لیست نارنجی و سه نفر نیز در لیست خاکستری تحت پیگرد قانونی بودند.

عملیات نیروهای مسلح ترکیه در داخل کشور نیز ادامه دارد.

نیروهای امنیتی ترکیه در حاکاری و وان 13 بمب دستی و مقادیر زیادی خمپاره و مهمات نظامی ضبط کردند.خبرهای مرتبط