هشدار ابراهیم کالین به جامعه بین المللی درباره عواقب ادامه حملات بر علیه ادلب

ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد، هر حمله بر علیه منطقه ادلب، زیر روند سیاسی ادامه یافته تا به امروز، دینامیت گذاشته و منجر به مسائل جدی ناشی از عدم اعتماد خواهد شد.

هشدار ابراهیم کالین به جامعه بین المللی درباره عواقب ادامه حملات بر علیه ادلب

ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد، هر حمله بر علیه منطقه ادلب، زیر روند سیاسی ادامه یافته تا به امروز، دینامیت گذاشته و منجر به مسائل جدی ناشی از عدم اعتماد خواهد شد.

کالین در پی نشست شورای وزیران، طی سخنانی از افکار عمومی جهان، کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای منطقه دعوت کرد تا جهت متوقف ساختن حملات احتمالی بر علیه ادلب به طور هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند.  

سخنگوی نهاد ریاست جمهوری گفت: حمله بر علیه ادلب قبل از هر چیز زیر روند سیاسی که تاکنون ادامه یافته دینامیت کار خواهد گذاشت. این وضعیت منجر به مسائل جدی ناشی از عدم اعتماد خواهد شد.

کالین اظهار داشت از کلیه طرفین مسئله سوریه  انتظار داریم تا طی روزهای آینده از موضعی سازنده پیروی کنند.

ابراهیم کالین همچنین تصریح کرد که امیدوارند در خصوص یک راه حل سیاسی که بتواند کلیه موانع بر سر راه ادلب را از میان بردارد، توافق نظر حاصل شود.خبرهای مرتبط