کابینه دولت به ریاست اردوغان تشکیل جلسه خواهد داد

اقتصاد، موضوع اصلی دستور کار این نشست که به ریاست رجب طیب اردوغان در مجتمع ریاست جمهوری برگزار میشود، را تشکیل خواهد داد

کابینه دولت به ریاست اردوغان تشکیل جلسه خواهد داد

یکی از مهمترین موضوعات دستور کار امروز آنکارا را نشست کابینه تشکیل میدهد.

اقتصاد، موضوع اصلی دستور کار این نشست که به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری در مجتمع ریاست جمهوری برگزار میشود، را تشکیل خواهد داد.

نتایج تدابیر متخذه در برابر جنگ اقتصادی آغاز شده از سوی ایالات متحده بر علیه ترکیه در جریان این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این گام های مربوط به تسریع روند کاهش نرخ ارز، برداشته خواهد شد.

انضباط مالی، مبارزه با تورم و اجرای رفورم های لازمه از جمله راهکارهایی خواهد بود که در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین اعمال تعرفه گمرک مضاعت بر برخی از کالاهای امریکایی و گام های آتی در این راستا نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

مبارزه با ترور موضوع دیگری است که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

عملیات ها درون و برون مرزی بر علیه سازمان های تروریستی نیز در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.خبرهای مرتبط