ترکیه به افزایش تعرفه گمرک آمریکا برای واردات فولاد واکنش نشان داد

وزارت تجارت ترکیه اعلام کرد: افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه که از سوی دولت ایالات متحده آمریکا اعلام شد برخلاف اصول تجارت جهانی است

ترکیه به افزایش تعرفه گمرک آمریکا برای واردات فولاد واکنش نشان داد

وزارت تجارت ترکیه اعلام کرد: افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه که از سوی دولت ایالات متحده آمریکا اعلام شد برخلاف اصول تجارت جهانی است. 

وزارت تجارت ترکیه افزود: همان گونه که ترکیه سیاستهای تجاری خود را طبق اصول سازمان تجارت جهانی تعیین و اجرا می کند، دیگر اعضا نیز باید این اصول را رعایت کنند.

وزارت تجارت ترکیه اعلام کرد: به دفاع از منافع صادرکنندگان فولاد و آلومینیوم کشور در عرصه‌های بین المللی در برابر اقدامات غیرقانونی ادامه خواهیم داد.

 خبرهای مرتبط