ابراهیم کالین: کسانی که خیال خام شکست ترکیه را در سر می پرورانند، در اشتباهند

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه طی مطلبی در توئیتر خود نوشت: هیچ تهدید، باج خواهی و عملیاتی یارای آن را ندارد که عزم و اراده ترکیه را شکست دهد

ابراهیم کالین: کسانی که خیال خام شکست ترکیه را در سر می پرورانند، در اشتباهند

ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه طی مطلبی در توئیتر خود نوشت: هیچ تهدید، باج خواهی و عملیاتی یارای آن را ندارد که عزم و اراده ترکیه را شکست دهد.

وی افزود: آنهایی که پس از کودتای ناکام 15 جولای خیال خام شکست ترکیه را در سر می پروراندند، اشتباه کردند و امروز دوباره اشتباه خواهند کرد.


 خبرهای مرتبط