برات آلبایراک: پروژه تاناپ از نظر تاریخ انرژی منطقه حائز اهمیت می باشد

برات آلبایراک وزیر انرژِی و منابع طبیعی ترکیه اعلام داشت، پروژه خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی ( تاناپ ) سرمایه گذاری برای برادری می باشد

برات آلبایراک: پروژه تاناپ از نظر تاریخ انرژی منطقه حائز اهمیت می باشد

 

برات آلبایراک وزیر انرژِی و منابع طبیعی ترکیه اعلام داشت، پروژه خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی ( تاناپ ) سرمایه گذاری برای برادری می باشد.

آلبایراک طی سخنانی در مراسم افتتاح ایستگاه کمپرسور و اندازه گیری اسکی شهیر که اولین نقطه آغاز توزیع گاز پروژه تاناپ می باشد، تاکید کرد، این پروژه از نظر تاریخ انرژی منطقه حائز اهمیت می باشد.

آلبایراک با اشاره براینکه، همکاری منطقه ای بین ترکیه، آذربایجان و گرجستان با دسترسی به قاره های جدید به همکاری جهانی تبدیل شده است، تاکید کرد، تاناپ، پروژه استقرار، رهبری قوی و ویزیون می باشد.

برات آلبایراک با جلب دقت براینکه، تاناپ بازتاب سیاستهای انرژی فعال ترکیه و آذربایجان می باشد، گفت، امروز یکی از پروژه های مهم قرن را که ورای سرمایه گذاری مالی، صاحب معنا و ارزش می باشد، افتتاح می کنیم. تاناپ در عین حال سرمایه گذاری برای برادری می باشد. عدول اصل دو دولت و یک ملت از مرزها و رسیدن به انسانها و جغرافیاهای جدید می باشد. این پروژه میراث بزرگ دوستی و محبت بین دو کشور برای آینده محسوب می شود.

آلبایراک در ادامه افزود، تاناپ ضمن یاری به امنیت انرژی ترکیه و دیگر کشورهای دخیل در این پروژه، موقعیت ترکیه بعنوان کشور کلید در انرژی را تقویت خواهد کرد.  خبرهای مرتبط