عملیات نیروهای مسلح در منطقه کوه آغری شهرستان دوغو بایزید ادامه دارد

شمار تروریستهایی که در عملیات 11 روز اخیر در منطقه کوه آغری ترتیب یافته است به 16 نفر رسید

عملیات نیروهای مسلح در منطقه کوه آغری شهرستان دوغو بایزید ادامه دارد

شمار تروریستهایی که در عملیات 11 روز اخیر در منطقه کوه آغری ترتیب یافته است به 16 نفر رسید.

در عملیات نیروهای ژاندارمری علیه منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک در حوالی کوه آغری در شهرستان دوغوبایزید 2 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

بدین ترتیب ظرف 11 روز اخیر 16 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

عملیاتهای نیروهای امنیتی در منطقه بدون وقفه ادامه دارد.خبرهای مرتبط