مهاجرین قاچاق به علت برف و کولاک در دره ای در وان محصور ماندند

این مهاجرین قاچاق که با مشکل یخزدگی روبرو بودند از سوی سربازان ترکیه نجات داده شدند

مهاجرین قاچاق به علت برف و کولاک در دره ای در وان محصور ماندند

مهاجرینی که از راه های قاچاق وارد ترکیه شده بودند به علت برف و کولاک در دره ای در وان محصور ماندند. 

این مهاجرین قاچاق که با مشکل یخزدگی روبرو بودند از سوی سربازان ترکیه نجات داده شدند. 

این مهاجرین قاچاق که تبعه  افغانستان و بنگلادش هستند از راه های قاچاق از طریق شهرستان باش قلعه وارد ترکیه شده بودند. 

این 40 نفر به علت برف شدید و کولاک در یک دره در مرز ایران محصور ماندند. 

سربازان ترکیه پس از سه روز تلاش توانستند این افراد را از خطر یخزدگی نجات دهند. 

این افراد به بیمارستان دولتی باش قلعه منتقل شدند. خبرهای مرتبط