عفرین تحت محاصره قرار گرفته است

نیروهای مسلح ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، در چهارچوب عملیات شاخه زیتون، با آغاز از 12 ماه مارس سال 2018 مرکز شهر عفرین تحت محاصره قرار گرفته است

عفرین تحت محاصره قرار گرفته است

 

نیروهای مسلح ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، در چهارچوب عملیات شاخه زیتون، با آغاز از 12 ماه مارس سال 2018 مرکز شهر عفرین تحت محاصره قرار گرفته است.

نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه ضمن محاصره مرکز شهر عفرین، برای خروج غیرنظامیان از مرکز شهر از جنوب، کریدور امنی تشکیل داده اند.  

نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه روستاهای ماغاراجیک و درمشکانلی  را از تروریستها پاکسازی کردند.

در چهارچوب عملیات 214 منطقه  منجمله 177 روستا و 37 نقطه حساس تحت کنترل قرار گرفت.

از آغاز عملیات بدینطرف 3393 تروریست از قدرت عمل ساقط شده اند.خبرهای مرتبط