خبر فوری

وزارت خارجه ترکیه احداث شهرک های مسکونی توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی کرانه باختری را به شدت محکوم کرد

خبر فوری

وزارت خارجه ترکیه احداث شهرک های مسکونی توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی کرانه باختری را به شدت محکوم کرد. خبرهای مرتبط