ترکیه هرگز دورویی ناتو و آمریکا را فراموش نخواهد کرد

اردوغان: کسانی که بنده و بنیانگذار جمهوری ترکیه را به عنوان دشمن در مانورها نشان داده اند، تاوان این اقدام را پس خواهند داد

ترکیه هرگز دورویی ناتو و آمریکا را فراموش نخواهد کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ایراد سخنرانی درمراسم افتتاح خط متروی بدون راننده در استانبول گفت: اروپا خیال می کند با قطع کمک مالی 100 میلیون یورویی ما را مجازات می نماید، اما این مبلغی بی ارزش برای ترکیه است.

اردوغان با تاکید بر اینکه ترکیه هرگز دورویی ناتو و آمریکا را فراموش نخواهد کرد، گفت: کسانی که من و بنیانگذار جمهوری ترکیه را به عنوان دشمن در مانورها نشان داده اند، تاوان این اقدام را پس خواهند داد. 

اردوغان افزود: تفاقات 5-4 سال اخیر ترکیه، درس عبرتی برای همه است. در این دوره در مقابل همه حملات، تهدیدات و شانتاژهای مختلف ایستادگی کردیم و باور دارم که صفحه جدیدی را در کشور و منطقه باز کردیم.

رئیس ترکیه با اشاره به مساله قدس گفت: تصمیم اخیر در مورد قدس، نشانه آغاز اقدامات جدید علیه دنیای اسلام است. اگر مسلمانان واکنشی مناسب در چارچوب قانون نشان ندهند، شاهد آن خواهیم بود که آنها پا را از این تصمیم فراتر بگذارند. همانگونه که جایگزینی برای مکه و مدینه نیست، قدس نیز همین گونه است. بنابراین چشم پوشیدن از این شهر در فرهنگ لغت ما وجود ندارد. قدس غرور، عزت و خط قرمز ماست. قدس امتحان الهی برای بندگان و کشورهای مسلمان است که باید با موفقیت آن را پشت سر گذاشت.

اردوغان ضمن تاکید بر مبارزه با گروههای تروریستی اظهار داشت: میدان را به افرادی که می خواستند در خیابان‌ها هرج و مرج ایجاد کنند؛ گروه‌هایی که با انتقال پرونده های ساختگی به آمریکا سعی داشتند کنترل کشور را به دست بگیرند؛ کسانی که با حفر خندق سعی در تجزیه کشور داشتند و به گروه‌هایی که به دنبال سرایت دادن درگیری‌های واقع در مرزهای جنوبی به کشورمان بودند، واگذار نکردیم. هنگامی که در هیچ کدام از این طرح‌ها موفق نشدند، با کودتا، استقلال و آینده کشورمان را مورد حمله قرار دادند اما ما میدان را به اینها نیز واگذار نکردیم. اکنون نیز میدان را به گروه‌هایی که سعی می کنند به اهداف خود که از راه توطئه و سلاح بدان دست نیافته بودند با استفاده از حربه اقتصادی دست یابند واگذار نخواهیم کرد.خبرهای مرتبط