خبر فوری ـ اردوغان : اسرائیل دولتی اشغالگر و تروریستی است

رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی اعلام کرد : اسرائیل یک دولت تروریستی و اشغالگر است

خبر فوری ـ اردوغان : اسرائیل دولتی اشغالگر و تروریستی است

رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی اعلام کرد : اسرائیل یک دولت تروریستی و اشغالگر است . خبرهای مرتبط