خبرفوری ـ اردوغان با سیپراس دیدار کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان دیدار و مذاکره کرد

خبرفوری ـ اردوغان با سیپراس دیدار کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان دیدار و مذاکره کرد. خبرهای مرتبط