ده قانون و سند همکاری جدید در ترکیه اجرایی شد

ده قانون که به امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه رسیده بود با انتشار در روزنامه رسمی کشور به مرحله اجرا گذاشته شد

ده قانون و سند همکاری جدید در ترکیه اجرایی شد

ده قانون و توافقنامه مختلف که به امضای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه رسیده بود با انتشار در روزنامه رسمی کشور به مرحله اجرا گذاشته شد.

این شامل موارد زیر است :

- توافقنامه همکاری جمهوری ترکیه با جمهوری نیجریه، یونان، عراق و رومانی در زمینه جنگلبانی و مدیریت آب

- توافقنامه اروپا در زمینه حفاظت از حیوانات پرورشی و مزرعه ای

-توافقنامه با ژاپن در زمینه وقوع جرائم و برخی دیگر از اعمال در وسایط پروازی

- توافقنامه اتخاذ تدابیر لازمه از سوی دولتهای ساحلی در زمینه ممانعت٬ بازدارندگی و رفع ماهیگیری غیرمنظم و غیر قانونی

- مناسب بودن امضای الحاق جمهوری ترکیه به کنوانسیون بین المللی کنترل سامانه‌های پیشگیری از حمل مواد ارگانیک سمی

- قانون تعین وظایف و تاسیس نهادهای آکردیتاسیون حلال.


برچسب ها: اردوغان , ترکیه

خبرهای مرتبط