عملیات نیروهای امنیتی ترکیه بر علیه تروریستها ادامه دارد

در این عملیات 31 تروریست از قدرت عمل ساقط گردید

عملیات نیروهای امنیتی ترکیه بر علیه تروریستها ادامه دارد

در عملیات نیروهای امنیتی ترکیه بر علیه سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " در منطقه " Bestler-Dereler " در شرناک که دوم ماه نوامبر آغاز گردید، 31 تروریست از قدرت عمل ساقط گردید.

یک تروریست عضو " پ ک ک " که در لیست افراد تحت تعقیب قرار داشت، در بین تروریستهایی قرار دارد که از قدرت عمل ساقط شده است.

وزارت کشور ترکیه اعلام داشت : در عملیات نیروهای مسلح ترکیه که دوم نوامبر آغاز گردید، تاکنون 31 تروریست از قدرت عمل ساقط شده است.

حولیا اراوغلو با نام مستعار " گل بهار " عضو شورای به اصطلاح اجرایی پنجگانه سازمان تروریستی " PKK/KCK " که در لیست تروریستهای تحت تعقیب قرار داشت، در عملیات نیروهای مسلح ترکیه از قدرت عمل ساقط شده است.

گفتنی است : نام اراوغلو در لیست متهمان ادعانامه های قضایی مربوط به حملات ترتیب یافته به پارک گون در ماه فوریه سال 2016 که طی آن 38 نفر جان باختند و کوچه مراسم در آنکارا که موجب مرگ 29 نفر گردید ، جای داشت.خبرهای مرتبط