دستگیری 98 مهاجر غیرقانونی در ازمیر

98 مهاجر خارجی که قصد عبور غیرقانونی به جزیره ساکیز یونان را داشتند در آبهای نزدیک به سواحل چشمه استان ازمیر دستگیر شدند

دستگیری 98 مهاجر غیرقانونی در ازمیر

98 مهاجر خارجی که قصد عبور غیرقانونی به جزیره ساکیز یونان را داشتند در آبهای نزدیک به سواحل چشمه استان ازمیر دستگیر شدند.

نیروهای گارد ساحلی در آبهای نزدیک به سواحل نزدیک به بندر ایری در شبه جزیزه کارابورون دو قایق لاستیکی شناسایی کردند.

98 مهاجر سوری، عراقی، اریتره ای و آنگولایی به کشتی نیروهای گارد ساحلی منتقل شده و سپس به اسکله چشمه اعزام شدند.

این مهاجرین خارجی منجمله چندین زن و کودک، پس از اتمام امور بازپرسی و معاینات پزشکی به اداره مهاجرت ازمیر انتقال یافتند.خبرهای مرتبط