برای حفظ بقای هزاران ساله خود در این جغرافیا در حساس‌ترین دوران به سرمی‌بریم

اردوغان: قصد دارند ما را از داخل و خارج محاصره کنند، زیرا تحمل یک ترکیه‌ قدرتمند را ندارند

برای حفظ بقای هزاران ساله خود در این جغرافیا در حساس‌ترین دوران به سرمی‌بریم

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در جمع استانداران کشور در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه در آنکارا گفت: کشور ما برای حفظ حضور و بقای هزار ساله خود در این منطقه جغرافیایی در حساس‌ترین دوران خود به سرمی‌برد. با جنگ استقلال دوم کشور مواجه هستیم. قصد دارند ما را از داخل و خارج محاصره کنند، زیرا تحمل یک ترکیه‌ قدرتمند را ندارند.

ادامه سخنان رئیس جمهور ترکیه به این شرح است:

دروغ‌های رسانه ای و تلاش برای از بین بردن اعتبار بنده، دولت و کشورمان وجود دارد. اصول دیپلماتیک زیر پا گذاشته می شود. بحران ویزا با آمریکا از این جمله است. کسی که باعث این واقعه شد یک سفیر است. قابل پذیرش نیست که آمریکا شریک استراتژیک خود را فدای یک سفیر حد نشناس کند. ما دولت قبیله ای نیستیم. ما نیازمند شما نیستیم. زمانی که ما از شما در قبال پرداخت پول، سلاح می خواهیم به کنگره ارجاع می دهید، اما به گروه تروریستی اسلحه مجانی می دهید. دلیل این نیز محاصره ترکیه از سمت جنوب است.

 

 توطئه و نقشه های پلید زیادی برای جلوگیری از پیشرفت کشورمان توسط بازیگران مختلف انجام می‌گیرد. برخی وقتی می‌ببیند که ترکیه سر تعظیم فرو نمی‌آورد دیگر نمی دانند چکار کنند. از جمله این بازی‌های زشت، می‌توان به ضربات اقتصادی، حمله با توپ و تانک به اراده ملی، و ایجاد نفاق، درگیری مذهبی و قومی، حمایت و پشتیباینی از گروه های تروریستی اشاره کرد. آنها برای این کار از گروه‌های فتو، پ.ک.ک، داعش و دح.ک.پ.ج به عنوان ابراز استفاده می‌کنند. رسانه‌های این گروه‌ها علیه من و برای تخریب دولت ما فعالیت می‌کنند. ما در راه راست با اراده‌ای راسخ به مسیر خود ادامه خواهیم داد.

 ترکیه با یک حساب و کتاب چندین ساله مواجه است. اینکه در محله کادی کوی استانبول نوشته شده "ظلم در سال 1453 آغاز شد" یک اتفاق تصادفی نیست. اینگونه شعارها را میراثداران بیزانس‌ می نویسند، نه فرزندان این میهن.

(در رابطه با بحران صدور ویزا) احتمالا فکر می کنند ما نابینا و ناشنوا هستیم. شاید چنین عادت کرده اند، ولی ترکیه تغییر کرده است.اکنون با ترکیه حاضر در رقابتهای بین المللی مواجه هستند. شما نیز سنگ بنای آن هستید. اگر ثابت قدم بایستید اینها نمی توانند در این اطراف حضور پیدا کنند.آ نها با تمامی سربازان و لوژیونرهایی که سالهاست از آنان پشتیبانی می‌کنند ما را هدف قرار داده و خواهند داد، ولی ما مستحکم و قوی خواهیم ایستاد.

چه کسی می تواند ادعا کند هدف از ایجاد کریدور تروریستی در مرز جنوبی ما مبارزه با داعش است. کریدور تروریستی فقط برای محاصره ترکیه است. رژیم به پ.ک.ک می گوید در کنارتان هستیم، به بارزانی می گوید در کنارتان هستیم. پ.ی.د که با بارزانی اختلاف داشت اکنون می گوید ما با هم هستیم.

 خطاب به وزرای ترکیه می‌گویم؛ اسلحه «سیگ ساور» از این پس توسط نیروهای امنیتی استفاده نخواهد شد، بلکه سلاح ساخت کشورمان به کار خواهیم برد. اینها قصد دارند ملت ترکیه را به زانو در آورند.

"چه کسی می تواند مدعی شود کریدوری که تلاش می شود در جنوب مرزهای کشورمان تشکیل شود، برای مبارزه با داعش است؟ دروغ است. این گذرگاه برای تروریست ها و محاصره ترکیه است. کسی نمی تواند ما را فریب دهد".

کسانی که سوریه را تبدیل به بازار فروش سلاح کرده و قاتلان را با دستان خون‌آلود را به اسلحه مدرن مجهز می‌کنند، این اقدامات را به عشق دموکراسی انجام نمی‌دهند. اینها بویی از دموکراسی نبرده اند.خبرهای مرتبط