ترکیه از برگزاری همه پرسی در شمال عراق احساس نگرانی می کند

ترکیه اعلام داشت، همه پرسی که حکومت منطقه کرد عراق در 25 ام سپتامبر برگزار خواهد کرد، تاوانی خواهد داشت

ترکیه از برگزاری همه پرسی در شمال عراق احساس نگرانی می کند

ترکیه اعلام داشت، همه پرسی که حکومت منطقه کرد عراق در 25 ام سپتامبر برگزار خواهد کرد، تاوانی خواهد داشت.

وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام نمود، حکومت منطقه کرد عراق باید بداند که اصرار در مورد برگزاری همه پرسی برغم تمامی توصیه های دوستانه، بطور حتم تاوانی خواهد داشت.

در بیانیه با اشاره براینکه، از تصمیم مجلس نمایندگان عراق در رابطه با غیرقانونی بودن همه پرسی مورد بحث با امتنان استقبال می کنیم، گفته شد، اصرار رهبر حکومت منطقه  کرد عراق در زمینه برگزاری همه پرسی نگران کننده می باشد، باید از موضع اشتباه اجتناب ورزید.خبرهای مرتبط