قادر نیستنند صدای اذان ما را خاموش و وطن ما را تجزیه کنند

اردوغان: خون‌های زیادی در راه کسب آزادی ریخته و جان‌های زیادی فدا شده است. بنابراین شایسته نیست که ما به عنوان یک ملت، میدان را برای این غارتگران گذاشته و فرار کنیم

قادر نیستنند صدای اذان ما را خاموش و وطن ما را تجزیه کنند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی گفت: ما با تاسی از نیاکان خود با صدای بلند و صمیمانه اعلام می کنیم که نخواهید توانست ملت ما را تجزیه کنید و پرچم ما را بر زمین بیاندازید. قادر نیستند صدای اذان ما را خاموش و وطن ما را تجزیه، دولت ما را نابود و صدای حق و حقیقت را خفه کنند. خون‌های زیادی در راه کسب آزادی ریخته و جان‌های زیادی فدا شده است. بنابراین شایسته نیست که ما به عنوان یک ملت، میدان را برای این غارتگران گذاشته و فرار کنیم.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه افزود: ساختار یک ترکیه قوی‌تر با رئیس جمهور، مجلس و دستگاه قضایی قدرتمند را در 16 آوریل به همراه شما بنا گذاشتیم. اکنون وظیفه داریم خود را متناسب با روح دوره جدید تا سال 2019 بازسازی، تجدید و تقویت کنیم. لذا تغییراتی جدی در حزب عدالت و توسعه صورت خواهد گرفت. هر کسی که از ارزش های حزب دور شده باشد از نظر ما خسته، گمراه و معیوب است. برای ما، کشورمان و شهرمان دوستان با برنامه های جدید و پرانرژی لازم است.    خبرهای مرتبط