وضعیت فوق العاده در ترکیه برای افزایش اطمینان سرمایه گذاران میباشد

رئیس جمهور ترکیه: انتقاد کشورهای اروپایی از تركيه همانطور که میدانیم، به دلیل سیاست داخلی خودشان میباشد

وضعیت فوق العاده در ترکیه برای افزایش اطمینان سرمایه گذاران میباشد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ابراز داشت که وضعیت فوق العاده که پس از اقدام به کودتا اعلام گردیده است، برای جلوگیری از سرمایه گذاری تاجران نیست بلکه برای افزایش اطمینان آنها میباشد.

رئیس جمهور ترکیه در مراسم گشایش مرکز تولید آب میوه در اسپارتا سخنرانی کرد.

اردوغان گفت: " همه علائم اعم از رشد اقتصادی و صادرات، تولید و استخدام، نشان دهنده روند مثبتی  است. در بخش گردشگری هم وضعیت مشابهی وجود دارد. مدیران رسانه هایی که هنوز هم در حال ادامه کمپین هایی مخالفت آمیز علیه ترکیه هستند، تعطیلات خود را در ترکیه می گذرانند. وضعیت فوق العاده که به شکلی پی در پی از سوی برخی افراز به زبان آورده میشود، تنها با مبارزه با ترور محدود است وضعیت فوق العاده برای  ترکیه به منظور بستن راه سرمایه گذاری نوآوران و صنعتگران نیست، بلکه برای تامین امنیت آنان است."

وی افزود: "انتقاد کشورهای اروپایی از تركيه همانطور که میدانیم، به دلیل سیاست داخلی خودشان میباشد. به خوبی مشاهده کردیم که علت اینکه هلند روابط خود با ما را در روند همه پرسی 16 آوریل بدون دلیل متشنج نمود، انتخابات در این کشور بود. در گذشته نیز فرانسه و اتریش از همین روش استفاده کردند. اکنون می بینیم که آلمان نیز همین راه را دنبال می کند. من معتقدم که آن ها نیز پس از انتخابات به وضع عادی باز خواهد گشت. هیچ اخلاق سیاسی و یا تجاری، اتهامات بی مسند علیه کشورمان را در راستای ایجاد واهمه در بین سرمایه گذاران و گردشگران میباشد را توجیه نمیکند.

 خبرهای مرتبط