انفجار بمبهای جا سازی شده در مسیر خودروی نظامی، 2 سرباز ترک شهید شد

در حین عبور خودروی نظامی، مواد منفجره دست ساز اعضای سازمان تروریستی پ ک ک منفجر شد

انفجار بمبهای جا سازی شده در مسیر خودروی نظامی، 2 سرباز ترک شهید شد

در نتیجه انفجار بمبهای جایگذاری شده از سوی اعضای سازمان تروریستی پ ک ک در حین عبور خودروی سربازان در شهرستان ساسون استان باتمان، 2 سرباز شهید شد.

در حین عبور خودروی نظامی از منطقه کل حسن واقع در حومه شهرستان ساسون، مواد منفجره دست سازی که از سوی اعضای سازمان تروریستی پ ک ک در طول راه جا سازی شده بود، منفجر شد.

در نتیجه این حمله، دو سرباز علی رغم همه تلاشها، کشته شدند.خبرهای مرتبط