برای تشکیل یک دولت ساختگی در سوریه و عراق، هرگز اجازه داده نخواهد شد

نخست وزیر ترکیه: در مرزهایمان، بخصوص در سوریه و عراق، تحمل تلاش برای تشکیل یک دولت ساختگی را نداشته و اجازه نیز نخواهیم داد

برای تشکیل یک دولت ساختگی در سوریه و عراق، هرگز اجازه داده نخواهد شد

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه ابراز داشت که به تلاشها برای تشکیل یک دولت ساختگی در سوریه و عراق، هرگز اجازه داده نخواهد شد.

بینالی ییلدیریم گفت: "در مرزهایمان، بخصوص در سوریه و عراق، تحمل تلاش برای تشکیل یک دولت ساختگی را نداشته و اجازه نیز نخواهیم داد.در این رابطه، با کشورهای مخاطبمان مذاکراتی انجام میدهیم. همانگونه که در گذشته بوده است، در آینده نیز تحت هیچ شرایطی به رفتارهایی علیه منافع ملی کشورمان، حقوق حکمرانی و موضعی علیه امنیتمان اجازه نخواهیم داد."

بینالی ییلدیریم دیروز ضمن گفتگو با خبرنگاران پس از أقامه نماز جمعه در مسجدی در آنکارا، گفت: "در آن منطقه، مرز 150 کیلومتری میان حاتای و سوریه، تدابیر لازمه را اتخاذ میکنیم. میداید که در آنجا طی دوره اخیر، گروههای رادیکال، کنترل را به دست گرفته اند و بر أساس تحولاتی که به میان می اید، با توجه به عملیاتهایی که باید انجام گردد، هم برای جلوگیری از به میان امدن درام انسانی و هم برای حفاظت از مرزهایمان در مقابل هرگونه تدبیر را اتخاذ میکنیم."خبرهای مرتبط