طی یک هفته گذشته 50 تروریست از پای درآمدند

در چارچوب مبارزه با گروههای تروریستی بین تاریخ های 10 الی 17 جولای 128 فقره عملیات ترتیب یافت.

طی یک هفته گذشته 50 تروریست از پای درآمدند

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد: در ادامه عملیات‌ مبارزه با تروریستم در سراسر کشور طی یک هفته گذشته 50 تروریست از پای درآمدند.

در چارچوب مبارزه با گروههای تروریستی بین تاریخ های 10 الی 17 جولای 128 فقره عملیات ترتیب یافت. 

در چارچوب این عملیات ها؛ 168 تن به اتهام کمک و همکاری با سازمان تروریستی پ.ک.ک، 298 تن به اتهام ارتباط با سازمان تروریستی داعش، 895 تن در راستای مبازره با سازمان تروریستی فتو و 5 تن نیز بدلیل ارتباط و همکاری با سازمان های ترویستی چپ گرا دستگیر شدند. 

در عملیات های ترتیب یافته در دیاربکر، موش و توکات 12 پناهگاه و غار و 27 فقره مواد منفجره و مین متعلق به سازمان تروریستی پ.ک.ک کشف و امحا شد. 

همچنین 1.5 تن مواد منفجره مورد استفاده در تهیه بمب، 17 فقره نارنجک، 2 هزار و 542 فقره مهمات، 53 دست سلاح منجمله 33 دست سلاح سنگین کشف و ضبط شد. 

در عملیات ترتیب یافته علیه پ.ک.ک همچنین 407 هزار و 463 پاکت سیگار بدست آمد.

در چارچوب مبارزه با مهاجرت غیرقانونی نیز 3 هزار و 352 مهاجر قاچاق دستگیر شدند.خبرهای مرتبط