شب زنده داری پاسداران دموکراسی در آنکارا

همانند آنچه که سال گذشته اتفاق افتاد، امسال نیز هزاران نفر در مقابل مجتمع ریاست جمهوری ترکیه تجمع کردند

شب زنده داری پاسداران دموکراسی در آنکارا
شب زنده داری پاسداران دموکراسی در آنکارا
شب زنده داری پاسداران دموکراسی در آنکارا

شب زنده داری پاسداران دموکراسی در آنکارا

همانند آنچه که سال گذشته اتفاق افتاد، امسال نیز هزاران نفر در مقابل مجتمع ریاست جمهوری ترکیه تجمع کردند.

مردمی که در میدان کیزیلای آنکارا جمع شده بودند نیز در دل شور و در دست پرچم های ترکیه را داشتند.

شهروندان آنکارا با تجمع در مقابل مجلس اول یک پرچم سه کیلومتری ترکیه را به دست گرفتند.

قهرمانان حماسه آفرین 15 جولای یکبار دیگر برای پاسداری از دموکراسی میادین کشور را پر کردند.

کسانی که یک سال پیش از اشغال تی آر تی توسط کودتاگران جلوگیری کرده بودند، باز در همان محل حضور داشتند، پاسداران دموکراسی در چادری که در محوطه رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه قرار داده شده بود، شب زنده داری کردند.

ابراهیم ارن مدیر کل جدید تی آر تی نیز همراه آنان بود.خبرهای مرتبط