ترکیه حمله تروریستی به مسجدی در لندن را به شدت محکوم ساخت

بیانیه وزارت امورخارجه ترکیه برای تلعین حمله منفور در لندن

ترکیه حمله تروریستی به مسجدی در لندن را به شدت محکوم ساخت

ترکیه حمله تروریستی به مسجدی در لندن پایتخت انگلستان را محکوم کرد.

در اطلاعیه صادره از سوی وزارت امورخارجه ترکیه ، به ترتیب این حمله تروریستی در ماه مبارک رمضان جلب دقت شده و اعلام گردید : این حمله منفور را که هدف از آن بر هم زدن نظم و آرامش اجتماعی در بریتانیا که متکی بر چند فرهنگی سنتی، احترام متقابل و گذشت و مسامحه است ، به شدت محکوم می سازیم.

در این اطلاعیه ضمن ابراز مراتب تسلیت به ملت و دولت ترکیه تاکید گردید : ترکیه و ملت ترکیه در مبارزه با تروریسم به همبستگی و همکاری کامل با انگلستان ادامه خواهد داد.خبرهای مرتبط