روز 19 ماه می، روز عید ورزش و جوانان در ترکیه

برای اینکه جمهوری ترکیه و ملت دلاور آن در راه معاصر شدن صاحب جوانانی ورزشکار و با روح و بدنی سالم باشد ، روز 19 ام ماه می بعنوان یک عید ملی در ترکیه اعلام گردید .

روز 19 ماه می، روز عید ورزش و جوانان در ترکیه

امروز 19 ام می عید ورزش و جوانان در ترکیه است.

این روز ویژه را که در عین حال روز یاد از مصطفی کمال آتاتورک موسس جمهوری ترکیه و رهبر بزرگ ملت ترک است، با شور و هیجان زاید الوصفی جشن می گیریم. مصطفی کمال آتاتورک اولین رئیس جمهوری ترکیه بود که پس از پیروزی در جنگ رهایی بخش ملی ترک به این سمت انتخاب گردید.

برای اینکه جمهوری ترکیه و ملت دلاور آن در راه معاصر شدن صاحب جوانانی ورزشکار و با روح و بدنی سالم باشد ، روز 19 ام ماه می بعنوان یک عید ملی در ترکیه اعلام گردید .

در 19 ام می عید ورزش و جوانان هر سال در سرتاسر ترکیه و نمایندگی های ترکیه در خارج از کشور با برگزاری مراسم ویژه یاد رهبر عزیز مصطفی کمال آتاتورک گرامی داشته می شود.خبرهای مرتبط