شهادت دو سرباز ترکیه در حمله تروریست های پ ک ک در شرناک

در حمله تروریست های سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در شهرستان اولودره شرناک، دو سرباز به شهادت رسیده و دو سرباز دیگر مجروح شدند

شهادت دو سرباز ترکیه در حمله تروریست های پ ک ک در شرناک

در حمله تروریست های سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در شهرستان اولودره شرناک، دو سرباز به شهادت رسیده و دو سرباز دیگر مجروح شدند.

تروریست های پ ک ک پایگاه فرماندهی هنگ مرزی ژانارمری آنداچ را مورد هدف قرار دادند.

در این حمله دو سرباز شهید شده و دو سرباز دیگر زخمی شدند.

سربازان مجروح با هلی کوپتر به بیمارستان دولتی شرناک منتقل شدند.

عملیات ضد تروریستی در منطقه ادامه دارد.خبرهای مرتبط