فعالیت های ترکیه در زمینه اکتشاف نفت آغاز می شود

فعالیت های سیسمیک ترکیه بین روزهای 21 آوریل تا 30 ژوئن در منطقه وسیعی منجمله آبهای قبرس آغاز خواهد شد

فعالیت های ترکیه در زمینه اکتشاف نفت آغاز می شود

فعالیت های سیسمیک ترکیه بین روزهای 21 آوریل تا 30 ژوئن در منطقه وسیعی منجمله آبهای قبرس آغاز خواهد شد.

این تحقیقات از سوی کشتی تجسسی Barbaros Hayreddin Sismik و کشتی Bravo Suppoter  انجام خواهد گرفت.

مجوز سونداژ در حوزه های اکتشاف نفت جمهوری ترک قبرس شمالی به شرکت سهامی نفت ترکیه داده شده است.

بر اساس گزارش NAVTEX  (اطلاعیه فعالیت در ابهای بین المللی)، تحقیقاتی که از سوی کشتی بارباروس خیرالدین ترتیب خواهد یافت ،در آبهای بین جزیره قبرس و کارپاز ترتیب خواهد یافت.

 خبرهای مرتبط