دستگیری 56 مهاجر غیر قانونی در ازمیر ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه 56 تبعه خارجی که قصد داشتند از راه‌های غیر قانونی به جزایر یونان بروند را دستگیر کردند

دستگیری 56 مهاجر غیر قانونی در ازمیر ترکیه

گارد ساحلی ترکیه 56 تبعه خارجی که قصد داشتند از راه‌های غیر قانونی به جزایر یونان بروند را در درون یک قایق بادی در سواحل دیکیلی استان ازمیر دستگیر کردند.

دستگیر شدگان که اتباع کشورهای سوریه، افغانستان، مالی، کنگو، بورکینافاسو، ساحل عاج، گامبیا و سنگال هستند، به اداره مهاجرت استان ازمیر منتقل شدند.

خبرگزاری آناطولیخبرهای مرتبط