کنفرانس خبری یلدیریم در مالت

بنعلی یلدریم، نخست وزیر ترکیه که برای انجام دیدارهای رسمی به مالت سفر کرده است، در والتا با جوزف موسکات نخست وزیر این کشور اقدام به برگزاری یک نشست خبری مشترک کرد.

کنفرانس خبری یلدیریم در مالت

بینالی یلدیریم نخست وزیر ترکیه در مالت با جوزف موسکات رییس جمهوری این کشور در یک کنفرانس مشترک خبری حضور یافت.

یلدیریم در این نشست خبری اظهار داشت:" ترکیه و در واقع جمهوری ترک قبرس شمالی در زمینه دستیابی به یک راه حل، همیشه یک گام از دیگران جلوتر است. این دو کشور هرگز اقدامی انجام نمیدهند که سبب ایجاد وقفه در روند مذاکرات شود. دستیابی به  یک راه حل قطعا باید صورت گیرد چراکه تاوان عدم دستیابی به سازش را جمهوری ترک قبرس شمالی پرداخت می کند."

وی افزود:" مالت همواره از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت کرده است و ما نیز تقدیر می کنیم. امیدواریم این کشور در دوران ریاست دوره ای نیز اقدامات لازم را برای توسعه بیشتر روابط اتحادیه اروپا- ترکیه، توافق نامه اتحادیه گمرگی میان اتحادیه اروپا و ترکیه و باز شدن فصول جدید آغاز کند."

نخست وزیر ترکیه تصریح کرد: "برخی در تلاش برای القای آنند که ترکیه با آزادی رسانه مخالف است و من در برابر کسانی که مدعی این هستند پیشنهاد می کنم که فصل بیست و سه و بیست و چهارم مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را باز کرده و هر سوالی دارند بپرسند، ما پاسخگو خواهیم بود. از همین جا اعلام می کنم کسی گزافه گویی نکند پیشنهاد ما واقعی است."خبرهای مرتبط