توزیع بسته های غذایی ارسالی از سوی تیکا بین نیازمندان افغان

آژانس توسعه و همکاری ترک تیکا، به بیش از هزار خانواده افغان مواد غذایی ارسال کرد

توزیع بسته های غذایی ارسالی از سوی تیکا بین نیازمندان افغان

آژانس توسعه و همکاری ترک تیکا، به بیش از هزار خانواده افغان مواد غذایی ارسال کرد. 

بین هزار خانوار نیازمند در ایالت قندوز در منطقه شمال افغانستان مواد غذایی ارسالی از سوی تیکا توزیع شد. 

این بسته های کمکی بین نیازمندانی که به علت درگیری های داخلی در منطقه مجبور به ترک خانه های خود شد ه اند، توزیع شده، متشکل از برنج، آرد، روغن مایع، لوبیا، چای سبز، شکر و رب است. 

این خانواده  ها از ترکیهف تیکا و ملت ترک تشکر و قدردانی کردند. 

 

 خبرهای مرتبط