خبر فوری - هرگز اجازه تبدیل باتلاق جدید در کشورمان را نمیدهیم

رئیس جمهور ترکیه: اجازه تشکیل باتلاق در کشورمان را نخواهیم داد

خبر فوری - هرگز اجازه تبدیل باتلاق جدید در کشورمان را نمیدهیم

رجب  طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه: "هرگز اجازه نخواهیم داد منطقه امنی که موجب تبدیل کشورمان به باتلاقی جدید گردد، تشکیل شود."خبرهای مرتبط