21 مهاجر غیرقانونی در کرکلار ائلی ترکیه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی ترکیه 21 تبعه خارجی را که قصد داشتند از راه های غیرقانونی از کشور خارج شوند در استان کرکلار ائلی دستگیر کردند

21 مهاجر غیرقانونی در کرکلار ائلی ترکیه دستگیر شدند

نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان کرکلار ائلی 21 تبعه خارجی را که قصد داشتند در قالب چهار گروه از راه های غیرقانونی از کشور خارج شوند، در گذرگاه مرزی دره‌کوی شناسایی و دستگیر کردند.

افراد دستگیر شده که تبعه کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان بودند، پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت استان کرکلار ائلی منتقل شدند.

گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.خبرهای مرتبط