بیانات مهم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در اجلاس روسای استانی حزب عدالت و توسعه بیاناتی ایراد کرد

بیانات مهم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در اجلاس روسای استانی حزب عدالت و توسعه بیاناتی ایراد کرد.

اردوغان اعلام کرد : میزان رشد اقتصادی ترکیه در سال 2019 باز هم سیری بالای تخمین های بعمل آمده ، خواهد داشت.

رئیس جمهوری ترکیه گفت : در حالیکه از یکسو در مقابل سازمانهای تروریستی بشکلی استوار و مستحکم ایستاده ایم، از سوی دیگر نیز دست آوردهای اقتصادی و دموکراتیک را تقویت می کنیم.

اردوغان ضمن اشاره به اینکه  میزان رشد اقتصادی ترکیه علیرغم توطئه چینی ها در بر هم زدن تعادل نرخ های ارزی، بهره ها و تورم باز هم رشدی بالای تخمین ها خواهد داشت اعلام کرد : ترکیه از نظر قدرت خرید در ارقام در آمد ملی در رده بندی جهانی در مقام 13 ام جای داشته و در صورت ارتقا  در این رتبه بندی تا پایان سال جاری نبایستی تعجب کرد.خبرهای مرتبط