آیا میتوان روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا را احیا کرد؟

کالین در مقاله ای تحت عنوان "آیا میتوان روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا را احیا کرد" خاطر نشان کرده که ترکیه از سال 2005 تاکنون در موقعیت کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا قرار دارد.

آیا میتوان روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا را احیا کرد؟

ابراهیم کالین معاون دبیر کل و سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد، احیای روابط بین ترکیه – اتحادیه اروپا وابسته به قبول عدم تداوم روابط بر پایه نابرابری و بی عدالتی از سوی رهبران اروپایی است.  

کالین در مقاله ای تحت عنوان "آیا میتوان روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا را احیا کرد" خاطر نشان کرده که ترکیه از سال 2005 تاکنون در موقعیت کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا قرار دارد.

ابراهیم کالین با اشاره به اینکه این روند، زمانی در روابط ترکیه با اتحادیه بسیار هیجان انگیز و امیدوارکننده بوده گفت که این روند در طول 12 سال یاس، عدم اعتماد و اشتباهاتی را به خود به همراه آورد که کسی در آن سالها انتظارش را نداشت.

کالین گفت: مسائل و بحران هایی که در سطح منطقه ای و جهانی ایجاد شد، از سویی منجر به ایجاد تنش در روابط ترکیه با برخی از کشورهای اروپایی شده و از سویی دیگر نیز روند عضویت ما در اتحادیه را عملا متوقف ساخت. بی شک روابط ترکیه با اتحادیه اروپا، نیازمند احیای مجدد است. کسب موفقیت در این زمینه نیز تنها در صورت رفتار عادلانه و احترام آمیز متقابل طرفین امکان پذیر خواهد بود.

سخنگوی رئیس جمهوری ضمن تاکید بر اینکه رویای کنونی اروپا با آنچه که در اوایل سالهای 2000 وجود داشت متفاوت است اظهار داشت، اروپا امروزه به یک قاره قدیمی و وطن افراط گرایان نئونازی، پوپولیسم و کسانی که در برابر مهاجرین، مسلمانان و دیگران مرتکب جرایم نفرت میشوند، تبدیل شده است.

ابراهیم کالین با اشاره به اینکه روابطی مبتنی بر احترام و همبستگی متقابل نقش مهمی در توسعه روابط بین ترکیه و اروپا خواهد داشت تصریح کرد: ولی بار ایجاد چنین رابطه ای را نباید تنها بر دوش ترکیه نهاد. اگر اروپا با هر دلیلی به ترکیه و یا کشور دیگری پشت کند، طبیعی است که این کشور به دنبال ارزیابی فرصتهای مختلف خواهد بود. در عین حال زیر سوال برده شدن تمایل ترکیه به عدم محدود کردن چشم انداز سیاست خارجی اش به رویکرد غربیها، در جوی که سیاست جهانی چند محوری در آن حاکم است، بسیار بی معنی است.  خبرهای مرتبط