آینه تاریخ/ دهم فوریه 2019

مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان، در روز ۱۰ فوریه عبارتند از :

آینه تاریخ/ دهم فوریه 2019

در سال 1074 نگارش دیوان لغات تورک اثر جاودان محمود کاشغری به پایان رسید.

در سال 1762 فرانسه مستعمره کبک خود در شرق کانادا را در معاهده پاریس به بریتانیا واگذار کرد.
در سال 1763 میان فرانسه، انگلستان و اسپانیا به دنبال ۷ سال جنگ، پیمان صلح پاریس امضاء شد.
در سال 1923 ویلهلم کنراد رونتگن فیزیکدان آلمانی، کاشف اشعه ایکس و برنده جایزه نوبل فیزیک چشم از جهان فروبست.
در سال 1931 شهر دهلی نو به عنوان پایتخت هندوستان برگزیده شد.

در سال 1948 سرگئی ایزنشتاین کارگردان بزرگ روس درگذشت.
 خبرهای مرتبط