آینه تاریخ 11.01.2019

مهمترین رویدادهای تاریخی ترکیه و جهان در روز 11 ژانویه

آینه تاریخ 11.01.2019

11 ژانویه سال 630 ، مسلمانان به رهبری محمد بن عبدالله) ص ) شهر مکه را فتح نمودند. فتح مکه سر آغاز مهمی بود که فتح تمامی کشور عربستان سعودی را فراهم کرده و موجب تسریع رواج دین مبین اسلام گردید.

11 ژانویه 1921 ، پایان اولین نبرد اینونو در جنگ رهایی بخش ملی بود. در نتیجه آن نیروهای یونانی عقب نشینی کردند. ارتش منظمی که مجلس ملی کبیر ترکیه تشکیل داده بود با پیروزی نبرد اول اینونو ، نخستین پیروزی خود را کسب کرد.

11 ژانویه 1922 ، برای اولین بار از انسولین برای مداوای بیماری قند در بیماران استفاده شد. " Leonard Thompsoh   " بیمار 14 ساله اولین فردی بود که با انسولین مداوا شد.

11 ژانویه 1946 ، انور خوجه در آلبانی جمهوری خلق اعلام کرده و اولین رئیس جمهور اینکشور شد.

11 ژانویه 1693 ، کوه آتش فشانی اتنا در شمالشرقی  جزیره سیسیل ایتالیا فعال گردید.

کوه آتشفشانی اتنا با ارتفاع 3300 متر بزرگترین کوه آتشفشان جهان است که قرنهاست فعال می باشد.خبرهای مرتبط