آینه تاریخ / 9 ژانویه

مهمترین رویدادهای تاریخی در ترکیه و جهان در روز 9 ام ژانویه عبارتند از :

آینه تاریخ / 9 ژانویه

روز نهم ژانویه سال 1916 جنگهای سد البحر پایان یافت.

جنگهای سد البحر یکی از بزرگترین و آخرین نبردهای چاناک کاله بود.

روز نهم ژانویه سال 1936 .... دانشکده زبان و تاریخ دانشگاه آنکارا با مراسمی که با شرکت مصطفی کمال آتاترک بنیانگذار جمهوری ترکیه ترتیب یافت، به فعالیت آموزشی آغاز نمود. سافت آرکان " Saffet Arıkan " وزیر آموزش و پرورش وقت طی سخنانی در این مراسم گفت : این کودکان و فرزندان ترک هستند که به فرهنگ جهانی به ظاهر فرسوده روحی تازه خواهند دمید.

روز نهم ژانویه سال 1951 مرکز مجمع عمومی سازمان ملل متحد گشایش یافت. خاکهای مورد استفاده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با اینکه در داخل مرزهای ایالات متحد آمریکا قرار دارند ولی مطابق با قوانین محلی، ایالتی و فدرآل بعنوان خاکهای بین المللی تلقی می شوند.

نهم ژانویه سال 1900 ... امور احداث خطوط راه آهن قاهره در مصر به اتمام رسیده و اولین قطار به سفرهای خود آغاز کرد.

روز نهم ژانویه سال 1991 استعمال سیگار در وسائط نقلیه عمومی و نیز آگهی محصولات دخانیات ممنوع اعلام شد.خبرهای مرتبط