مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان، در روز ششم مارس

مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان

مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان، در روز ششم مارس

در سال ۱٥۲۱ فردیناند ماژلان وارد سرزمین گوآم در آمریکای جنوبی شد.
در سال ۱۷۱٤ هنری میل، ماشین تحریر را اختراع کرد.
در سال ۱۸٦۹ دیمیتری مندلیف، نخستین جدول تناوبی عناصر را تهیه کرد.
در سال ۱۸۹۹ فلیکس هوفمان شیمی دان المانی، امتیاز کشف آسپرین را به دست اورد.
در سال ۱۹۰۲ باشگاه رئال مادرید تاسیس شد.
در سال ۱۹۱۹ سومین اجلاس انترناسیونال کمونیزم برگزار شد.
در سال ۱۹۲٦ عاشیق علعسگر، یکی از مردمیترین و محبوبترین عاشیقهای منطقه قفقاز و آذربایجان درگذشت.
در سال ۱۹۲۷ رادیو استانبول اغاز به کار کرد.
در سال ۱۹٥۳ بعد از فوت استالین، گئورگی مالنکوف به رهبری اتحاد جماهیر شوروی رسید.
در سال ۱۹٥۷ جمهوری غانا مستقل شد.
در سال ۱۹٥۷ نیروهای اسراییل از شبه جزیره سینای مصر عقب نشینی کردند.
در سال ۱۹۸۱ نگار رفیع بیگلی شاعر آذربایجانی در گذشت.خبرهای مرتبط