مطبوعات خارجی جمعه 21 آوریل 2017

مروری بر اخبار و گزارشات منتشره در رسانه های خارجی

مطبوعات خارجی جمعه 21 آوریل 2017

صدای آمریکا: هراس اروپا از احتمال لغو قرارداد مهاجرین

ترکیه، اتحادیه اروپا را به عمل کردن به وعده هایش دعوت میکند. معافیت ویزا به شهروندان ترکیه و کمک مادی به مهاجرین در بین تعهدات اروپا جای دارد. اتحادیه اروپا از سویی برای عمل نکردن به تعهداتش بهانه تراشی میکند ولی از سویی دیگر نیز نمیتواند از احتمال گشوده شدن مرزها از سوی ترکیه و موج جدید مهاجرت چشم پوشی کند. مقامات ترکیه قبلا اعلام کرده بودند که پس از همه پرسی 16 آوریل با اروپا به مذاکره خواهند نشست. اردوغان نیز گفته بود که در صورت لزوم برای عضویت در اتحادیه اروپا نیز یک همه پرسی برگزار میکنیم.

دویچه وله: آلمان باید با ترکها روراست باشد

ینس تورائو نویسنده دویچه وله در مقاله ای به لزوم پیروی سیاستمنداران آلمانی از یک موضع سازنده در قبال ترکیه تاکید کرد. این نویسنده ضمن تاکید بر حضور سه میلیون ترک در آلمان، گفت: "حکومت آلمان با سیاستی که سالهاست از آن پیروی میکند، سعی داشت تا تحت عنوان یکپارچکی ترکها را آسیمیله کند. ولی ترکها با ارزشهای فرهنگی خود پایبند هستند. به همین دلیل در برابر آسیمیلاسیون مقاوم هستند. آنها در عین حال جامعه ای هستند به خوبی هماهنگ میشوند. حقیقت این است که آلمانی بدون آنها غیرقابل تصور است. " ینس تورائو ضمن تاکید بر اینکه مقامات آلمانی باید به ترجیح ترکهای در همه پرسی 16 آوریل احترام بگذارند گفت: در روابط با ترکها باید با دقت بود. چرا که دموکراسی یعنی داشتن تعادل و مذاکره متقابل...

روزنامه لموند: نشانه های نرمی در اتحادیه اروپا در برابر ترکیه

بسیاری از کشورهای اروپایی، در زمینه مذاکرات عضویت ترکیه در این اتحادیه خوش بین هستند. چرا که از به حق بودن رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که دیگر نخواهند ترکیه عضوی از این اتحادیه باشد، احساس نگرانی میکنند. اردوغان طی سخنانی از احتمال برگزاری همه پرسی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خبر داده بود. ترس اصلی اروپاییان، لغو قراردادی است که با ترکیه در زمینه قبول مجدد مهاجرین به امضا رسیده است. ترکیه به وعده های خود در زمینه مهاجرین عمل کرد و میخواهند طرف مقابل نیز به وعده ها خود عمل کند. مسئله مهاجرین ریسک بزرگی برای اروپا به شمار میرود. از این رو سیاستمداران اروپایی هنگام سخن گفتن از ترکیه محتاط تر عمل میکنند.

اکونومیست: ترکیه کشوری جذاب برای سرمایه گذاری

واکنش مثبت بازارها پس از برگزاری همه پرسی در ترکیه همچنان ادامه دارد. در پی این همه پرسی، لیره ترک، بورس و اوراق قرضه دولتی به ثبات رسید. سرمایه گذاران که دیگر با اعتماد به آینده نگاه میکنند، در خصوص رشد اقتصادی سریع در ترکیه هم فکر هستند. تحلیل گران اقتصادی میگویند که سرمایه گذاران هنگام ارزیابی یک کشور به قابل پیش بینی بودن، اراده سیاسی جهت حل مسائل، سیستم قدرتمند قادر به انجام رفرم بودن آن کشور نگاه میکنند. کارشناسان معتقدند، در روند آتی نرخ ارز و بهره، رشد اقتصادی، هزینه های سرمایه گذاری  و سرمایه خارجی وارد شده به کشور، میتواند در کوتاه مدت تاثیرات مثبتی بر روی اقتصاد ترکیه ایجاد کند.خبرهای مرتبط